• فیلتر تک قلو با بدنه و محفظه مستحکم
  • با ورودی هوای 2/1 اینچی
  • دمای عملکرد فیلتر تک قلو 5 تا 60 درجه سانتی گراد
  • دارای تنظیم کننده فشار حرفه ای بین 10 تا 120 PSI
  • جاذب هوا رطوبت و روان کاری خودکار