• تفنگ چسب حرارتی آروا
  • طول کابل برق 2 متر
  • قطر چسب مصرفی : 11.2 میلیمتر
  • زمان گرم شدن : 3 تا 5 دقیقه
  • جریان خروجی چسب :8 الی 16 گرم بر دقیقه
  • مجهز به پایه فلزی تاشو به جهت ایستادن دستگاه